Πολιτική Απορρήτου – hōm – Santorini, Oia, Greece

Πολιτική Απορρήτου

HOME Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου. Η πρόσβαση στον ιστότοπο ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ή κινητής τηλεφωνίας). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Η HOM SANTORINI δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών. Η χρήση Cookies κατά την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο ζητείται από τον κάθε επισκέπτη να αποδεχθεί τη χρήση των Cookies σύμφωνα με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους ενώ ταυτόχρονα δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να ενημερωθεί για την πολιτική την οποία ακολουθεί η HOM SANTORINI σχετικά με τη χρήση των Cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αφού έχει ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση των Cookies, ή αφότου του δόθηκε η δυνατότητα να λάβει σχετική ενημέρωση, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης των Cookies εκ μέρους της HOM SANTORINI και του παρόντος ιστοτόπου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται το ότι η HOM SANTORINI διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, κατά την απόλυτη κρίση της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

COOKIES

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του βέλτιστη πλοήγηση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης μονής συνεδρίας (session cookies). Τα session cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη και διαγράφονται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης/χρήστης απομακρυνθεί από τον ιστότοπο και τερματιστεί η χρήση του πλοηγού (browser). Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Οι όποιες πληροφορίες τυχόν συλλέγονται μέσω των session cookies δεν είναι προσωποποιημένες ως προς τον εκάστοτε επισκέπτη και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕE) 679/2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»). Η HOM SANTORINI διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να αποθηκεύει αντίστοιχα μη προσωποποιημένα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής και marketing.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (με εξαίρεση πιθανά πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αναρτημένων αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της HOM SANTORINI και προστατεύονται ως κατοχυρωμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα ή προϊόντα της διάνοιας από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η καθ’οιονδήποτε τρόπο δημόσια αναπαραγωγή, πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση ή μετάδοσητου παριεχομένου του παρόντος ιστοτόπου σε τρίτους, καθώς και η, καθ’οιονδήποτε τρόπο εμπορική του εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση προς τούτο της HOM SANTORINI.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών ιστότοπος έχει αμιγώς διαφημιστικό-ενημερωτικό χαρακτήρα, αναφορικά με τα παρεχόμενα από τη HOM SANTORINI προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενό του δεν είναι δημοσιογραφικό και τα κείμενα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και εν γένει την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους επισκέπτες/χρήστες. Ως εκ τούτου, η HOM SANTORINI δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οιουδήποτε είδους ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών, στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος ή οι συνδεόμενες με αυτόν εφαρμογές ενδέχεται να διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν ιστοτόπους τρίτων ή μη σχετιζόμενες με τη HOM SANTORINI εφαρμογές. Η HOM SANTORINI δεν ελέγχει και, ως εκ τούτου δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει ο παρών ιστότοπος μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. H HOM SANTORINI δεν ενστερνίζεται, ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν παραπέμπει ο παρών ιστότοπος ούτε ότι συνδέεται με αυτές καθ’οιονδήποτε τρόπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ HOM SANTORINI / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

H HOM SANTORINI καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμμορφούται απόλυτα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, με τις ρυθμίσεις και επιταγές του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η HOM SANTORINI έχει θεσπίσει και ακολουθεί πρωτόκολλα λειτουργίας, συμμόρφωσης και παρακολούθησης για τη σύννομη, θεμιτή και ακριβή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τρόπο αναλογικό προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω, μέσω της χρήσης κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, και υπό τις αρχές της ελαχιστοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων, του καθορισμού του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της περιόδου αποθήκευσης αυτών. Προς τον σκοπό αυτόν, η HOM SANTORINI απασχολεί ενημερωμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις γενικότερες αρχές που προάγει ο Γενικός Κανονισμός και να υπάρχουν οι κατάλληλες και αναγκαίες εγγυήσεις για το σύννομο της εκάστοτε επεξεργασίας. Συμμορφούμενη προς τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού, η HOM SANTORINI ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει επικαιροποιήσει όλες τις συμβάσεις του προσωπικού που απασχολεί καθώς και των εξωτερικών συνεργατών της, με σκοπό να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότιοι συνεργαζόμενοι τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων και πελατών της, είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι και καταρτισμένοι και ενεργούν σύμφωνα με ρητές και σαφείς οδηγίες, ώστε η εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό της HOM SANTORINI να πληροί όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρών ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα επισκεπτών μέσω Cookies. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 γίνεται μόνον στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης υποβάλει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτημα περί αποστολής σε αυτόν ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της HOM SANTORINI. Τα στοιχεία που ζητούνται από τη HOM SANTORINI στην περίπτωση αυτή είναι τα ελάχιστα δυνατά και μόνον τα απολύτως αναγκαία (π.χ. ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον σκοπό της διευκόλυνσης της επικοινωνίας με τον χρήστη/επισκέπτη και β) της σύνταξης οικονομικής προσφοράς. Κατά την αποστολή οικονομικών προσφορών, κατόπιν αιτήματος κάποιου χρήστη / επισκέπτη και πριν την οριστική καταχώρηση των δεδομένων τους οι χρήστες/επισκέπτες λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της HOM SANTORINI να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα τους για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο. Επιπλέον, ζητείται πάντοτε από αυτούς να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους από τη HOM SANTORINI, διευκρινίζοντας με σαφήνεια τους σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω δεδομένα πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργασθούν.Με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος,το οποίο περιέχει οικονομική προσφορά, ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται μέσω τυποποιημένης υποσημείωσης (footnote) για α) τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, β) την πολιτική της HOM SANTORINI για τα προσωπικά δεδομένα, γ) τα δικαιώματα του χρήστη (πχ διόρθωση στοιχείων, ανάκληση συγκατάθεσης, αίτημα διαγραφής κλπ.),καθώς και για τους τρόπους άσκησης αυτών των δικαιωμάτων. Η HOM SANTORINI τηρεί και αποθηκεύει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον εύλογο χρόνο που απαιτείται μέχρι την κατάρτιση σχετικής σύμβασης πώλησης (ηλεκτρονική υποβολή παραγγελίας, καταβολή αντιτίμου πώλησης κλπ.). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάρτισης σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε προϊόντος της εταιρείας, η HOM SANTORINI ζητεί, συλλέγει και αποθηκεύει τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα του αντισυμβαλλόμενου / χρήστη / επισκέπτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ) για τον σκοπό α) της ορθής εκπλήρωσης της καταρτισθείσας σύμβασης πώλησης, β) την οργάνωση του πελατολογίου της, γ) τη διεκπεραίωση και οργάνωση των παραγγελιών, δ) την αποστολή και παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή-πελάτη και ε) την έκδοση των νόμιμων παραστατικών αγοράς και την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη κατάρτισης σύμβασης πώλησης μεταξύ της HOM SANTORINI και του χρήστη/επισκέπτη (μη αποδοχή της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς) και εφόσον ο χρήστης δεν χορηγεί ρητά τη συναίνεσή του για την συλλογή και αποθήκευση των χορηγηθέντων προσωπικών του δεδομένων, η HOM SANTORINI θα διαγράφει αυτομάτως και οριστικά κάθε δεδομένο ή πληροφορία, τα οποία περιήλθαν στην ίδια, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου, κατά το προσυμβατικό στάδιο. Η HOM SANTORINI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο των συγκαταθέσεων που έλαβε από τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, καθώς και της όποιας επικοινωνίας ήθελε επακολουθήσει με αυτόν, αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων της. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα περιήλθαν στην κατοχή της HOM SANTORINI από τα υποκείμενα των δεδομένων αυτοβούλως και χωρίς τη δική της συμμετοχή και πρωτοβουλία (π.χ. διά μονομερούς και άνευ προηγούμενης συνεννόησης αποστολής τους σε αυτήν), η HOM SANTORINI θα διαγράφει αυτομάτως και οριστικά κάθε αντίστοιχη πληροφορία η οποία περιήλθε στην ίδια χωρίς τη δική της πρωτοβουλία, συναίνεση και αίτημα. Προτού αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου στην HOM SANTORINI ο χρήστης πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη συναίνεση του προσώπου το οποίο αφορούν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, τόσο αναφορικά με την αποκάλυψη όσο και ως προς την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού. Η HOM SANTORINI δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των ανωτέρω δεδομένων, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε δυνατή μέριμνα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο. Τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν πρόκειται να παραχωρηθούν, γνωστοποιηθούν και με οποιονδήποτε τρόπο παραδοθούν εκουσίως σε τρίτα πρόσωπα, ούτε και να μεταφερθούν εκτός Ε.Ε. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της ίδια ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για οιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση των προσώπων τα οποία αφορούν.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H HOM SANTORINI δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη/υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και επεξεργασθεί να ζητήσουν ενημέρωση για τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και, κατά περίπτωση, την άμεση διαγραφή τους, τη διόρθωση ή/και την ενημέρωση/επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση reservations@homsantorini.com. Η HOM SANTORINI επιφυλάσσεται ρητώς να αρνηθεί τη διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι απαραίτητα στην ίδια για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H HOM SANTORINI δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει συλλέξει και αποθηκεύσει σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα η HOM SANTORINI διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή/και γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει στην κατοχή της προς τρίτους, αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Εάν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες προς τούτο αρχές. Η HOM SANTORINI δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, ασφαλιστή, επαγγελματικό σύμβουλο, πράκτορα, προμηθευτή ή εξωτερικό συνεργάτη της, στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Πέραν των ανωτέρω, η HOM SANTORINI δύναται να αποκαλύψει τηρούμενα από εκείνη προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Στο βαθμό που είναι υποχρεωμένη προς τούτο από το νόμο ii. Σε σύνδεση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία iii. Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα iv. Στον αγοραστή (ή ενδεχόμενο αγοραστή) οποιασδήποτε δραστηριότητας ή περιουσιακού στοιχείου της το οποίο σκοπεύει (ή εξετάζει) να πωλήσει, εκποιήσει ή μεταβιβάσει. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, η HOM SANTORINI δεν θα διαθέσει τα τηρούμενα από αυτή προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από και ερμηνεύονται κατά το ισχύον ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ήθελε ανακύψει σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ή αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία από τη HOM SANTORINI προσωπικών και μη δεδομένων στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της HOM SANTORINI και του κάθε επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και των συνδεόμενων με αυτόν υπηρεσιών, καθώς και του κάθε πελάτη, ή υποψήφιου πελάτη των προϊόντων και υπηρεσιών της. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή από την HOM SANTORINI. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του παρόντος ιστότοπου καθώς και για όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της HOM SANTORINI και οιουδήποτε τρίτου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Η HOM SANTORINI δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον παρόντα ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν συμφωνεί με τους ανωτέρω παρατιθέμενους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένωνκαι τη σχετική Πολιτική Απορρήτου της HOM SANTORINI οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και της εταιρείας.